0
Menü

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A NATKER.hu webáruház (a továbbiakban: webáruház) vonatkozásában

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Colibri Alba Kft., és a Natker által a www.natker.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személy vagy szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.natker.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Natker vagy közreműködője által történik.

 

1. Az eladó adatai

Cégnév: Colibri Alba Kft. (a továbbiakban: "Natker")

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai u. 41.

Cégjegyzékszám: 07-09-022416, bejegyezte a Székesfehérvár Cégbírósága

Adószám: 23940938-2-07

Telefonszám: +36 70 55 159 55

Fax: +36 22 501 561

Email cím: info@natker.hu

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység engedélye: 2014.10.22-én kelt engedélyt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala állította ki, többek között csomagküldő kereskedelem tevékenységre vonatkozóan.

A Natker nem tagja érdekképviseleti szervnek (kamarának).

A Natker tárhelyszolgáltatója: LIW INTERMEDIA KFT.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36 70 55 159 55, info@natker.hu
A Natker elektronikus kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában nem veti alá magát magatartási kódexnek.

 

2. A webáruház használata, regisztráció a webáruházban

2.1 Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a "vevő"). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.
2.2 A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Natker a vevő személyes adatait a Natker adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezelje, azokat harmadik feleknek az ott meghatározottak szerint átadja. A jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató változásait nyomon követi.
2.3 Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.
2.4 A Natker jogosult a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF, illetve adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF, illetve adatkezelési tájékoztató publikálásra kerül a Webáruház weboldalán.
2.5 A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: Belépési adatok: Felhasználónév*, Jelszó*, Jelszó újra*, Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Telefonszám*, Név másolása a szállítási adatokhoz., Szállítási adatok, Szállítási név*, Város/Kerület:*, Cím*, Adatok másolása a számlázási adatokhoz., Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím.

2.6 Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésére a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek; a regisztráció az ebben történő hivatkozásra (linkre) való kattintással fejeződik be.
2.7 Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, a Natker jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.

 

3. Vásárlás a webáruházban

3.1 A vásárlás feltételei és folyamata
3.1.1 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, Interneten keresztül a http://www.natker.hu/ weboldalon.
3.1.2 A Webáruházban azon vevő adhat le megrendelést, aki érvényes és befejezett regisztrációval rendelkezik és a jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el. A Webáruházban korábban már regisztrált vevő ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban megadott. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.
3.1.3 Amennyiben a vevő a Webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot a 2 pontban foglaltakkal összhangban.
3.1.4 A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, az a kosárba helyezi, majd ezután a kassza oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.
3.1.5 A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár! A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
3.1.6 A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Natker a rendelést visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.
3.2 A Natker csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
3.3 A Webáruházban kínált termékek tulajdonságai, ára
3.3.1.A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Webáruházban kínált termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást a Natker ügyfélszolgálata nyújt.
3.3.2 A Natker szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely kapcsolatban kérdése merülne fel, a Natker ügyfélszolgálata készséggel áll a vevők rendelkezésére.
3.3.3 A jogszabály által előírt esetekben és körben a Natker használati utasítást mellékel a megrendelt termékekhez. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a vevő köteles azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jelezni a Natker ügyfélszolgálatánál, aki a használati utasítást pótolja.
3.3.4 A vételár mindig a kiválasztott termék információs oldalán feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és – hacsak az ellenkezőjét a termék információs oldala egyértelműen nem jelzi – tartalmazza az ÁFA-t. A feltüntetett ár nem tartalmazza a termék csomagolásával, szállításával járó esetleges költségeket. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Natker ajánlati kötöttsége nem áll be.
3.3.5 A Natker felhívja a vevők figyelmét, hogy a Webáruházban szereplő termékárak eltérhetnek az ugyanezen termékre a Natker által működtetett üzletekben vonatkozó áraktól.
3.3.6 A Webáruházból rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Natker fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.3.7 A Natker nyomatékosan felhívja a vevő figyelmét arra, hogy – noha a Natker mindent megtesz a feltüntetett árak helyességéért – a Webáruházban szereplő árak adott esetben tévesek lehetnek, amelyért a Natker felelősséget nem vállal. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat, valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Natker nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Natker ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

4. A rendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

4.1 A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a Natker felé. A szerződés az ajánlat Natker általi elfogadásával jön létre.

4.2 A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését a Natker automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai:, Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név     ,Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés    

4.3 A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés a Natker-hoz beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Natker részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló email nem keletkeztet szerződést a vevő és a Natker között.
4.4 A Natker a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben a Natker tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
4.5 A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Natker-től az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
4.6 A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Natker nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, azonban a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve a saját adatai között megtekintheti. .
4.7 A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.
4.8 A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.
4.9 A Natker ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
4.10 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
4.11 A rendelés véglegesítését megelőzően a vevőnek módja van áttekinteni a bevitt adatokat. Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor a "Vissza" gombbal való visszaléptetéssel és a korábbi oldalakon a hibás adat módosításával van lehetőség. A kosár tartalmának módosítására a "Kosár" oldalon van lehetőség.
4.12 A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni a Natker felé. Ezeket a hibákat a vevő a Natker 1. pontban szereplő elérhetőségein, elsődlegesen a info@natker.hu email címen tudja jelezni.

 

5. Szállítás, a termék átvétele és fizetés

5.1 A rendelt termék(ek) átvétele

5.1.1 A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.
5.1.2 Személyes átvétel esetén a vevő a megrendelt terméket a Natker valamely személyes termékátvételi pontján tudja átvenni, a terméknek az adott átvételi pontra történő beérkezését követően. A terméknek az átvételi pontra történő beérkezéséről a Natker email útján értesíti a vevőt. A személyes termékátvételi pontok listája a http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont weboldalon tekinthető meg. A vevő személyes átvétel esetén szállítási (fuvarozási) díjat nem köteles fizetni.
5.1.3 Kiszállítás esetén a Natker a megrendelt és kiszállítani kért terméket banki előreutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén díjtalanul szállítja/szállíttatja – vagy, amennyiben utánvételes szállítást kér a Megrendelő, úgy szállítási díj ellenében – saját maga vagy futárcég vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja (i) a vevő által megjelölt helyre (házhoz szállítás) vagy (ii) valamely Pick Pack Pontra. Az ingyenes kiszállítást a Natker bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni.
5.1.A szállítási módot (személyes átvétel, házhoz szállítás, Pick Pack Pontra szállítás) a vevő a rendelés véglegesítését megelőzően, a rendelés folyamata során választja ki.
5.1.5 A Natker külföldre kizárólag egyedi, saját diszkrecionális elbírálása alapján és a költségek megtérítése mellett szállít termékeket. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, a Natker kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a rendelt termék(ek)et.
5.1.6 Az aktuális szállítási díjak a http://Natker.hu/szallitas weboldalon tekinthetők meg. Ezek a díjak kizárólag az ott meghatározott korlátok (így különösen méret, súly) között érvényesek. Az e korlátokat meghaladó termékek, rendelések esetén a Natker egyedi elbírálás alapján, eseti árajánlatot adhat a szállításra, ilyen esetekre semmilyen körülmények között nem vonatkozik az esetleg hatályban lévő ingyenes kiszállítási akció. A félreértések elkerülése érdekében: a vevő a korlátokat meghaladó rendelés esetén is jogosult a megrendelt termékeket személyesen, szállítási díj felszámítása nélkül átvenni a Natker valamely személyes termékátvételi pontján.
5.1.7 A Natker a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
5.1.8 Ha egy vevőtől azonos napon több rendelés is beérkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a vevő a második (harmadik, negyedik…) rendelés leadásakor jelzi, úgy a Natker összevonhatja a rendeléseket és ennek megfelelő szállítási díjakat számíthat fel. A Natker erre a jóhiszemű együttműködés keretében törekedni fog, azonban a megrendelések összevonására nem köteles, így különösen nincs lehetőség a már szállításra külön-külön feladott rendelések utólagos összevonására.
5.1.9 A Natker által esetlegesen megadott szállítási időpontok kizárólag indikatívak, azok nem konkrét dátumot, időpontot jelölnek, hanem csupán közelítő becslések a vevő tájékoztatása érdekében. Meghatározott órára történő kiszállítást a Natker nem vállal.
5.1.10 A Natker gondoskodik arról, hogy Webáruházban rendelt termékeket a vevő legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül kézhez vehesse (teljesítési határidő).
5.2 Fizetés
5.2.1 A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül megfizetni.
5.2.2 személyes átvétel esetén a fizetés lehetséges

(a) banki átutalással oly módon, hogy a teljes fizetendő összeg a rendelt termékek átvételének időpontjában (vagy azt megelőzően) a Natker bankszámláján teljes egészében jóváírásra kerüljön, vagy
(b) készpénzben, vagy
5.2.3 Házhoz szállítás vagy Pick Pack Pont-ra szállítás esetén a fizetés lehetséges
(a) banki átutalással, amely esetben a Natker kizárólag a teljes fizetendő összegnek a Natker bankszámláján történő jóváírását követően köteles a terméket szállításra átadni; vagy
(b) utánvéttel.
5.2.4 A fentiektől eltérően, külföldre (ideértve a más uniós tagállamot is) történő szállítás esetén kizárólag előre, banki átutalással történő fizetésre van lehetőség.

 

6. Az elállás joga és az elállási jog gyakorlása

6.1 Az elállás joga
6.1.1 A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki:
(a) a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és
(b) a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje
(„fogyasztó”).
6.1.2 A Webáruházban a Natker kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult
(a) a terméknek,
(b)  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
6.1.3 A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát gyakorolni.
6.1.4 A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
(a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá
(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
(e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; és
(h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
6.2 Az elállási jog gyakorlása és következményei
6.2.1 Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Natker részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az Elállási Mintanyilatkozat oldalról letölthető mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.
6.2.2 Ha a fogyasztó a 6.1.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Natker részére, úgy a fogyasztó határidőben gyakorolta az elállási jogát.
6.2.3 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.2.4 A Natker a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.
6.2.5 A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Natker 1. pontban feltüntetett, Székesfehérár, Krasznai utcai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
6.2.6 A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a Natker-nak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli.
6.2.7 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Natker visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Natker által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
6.2.8 A Natker jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Natker a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.2.9 A pénz visszatérítése során a Natker az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.2.10 A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7. Jótállás, szavatosság

7.1 A jelen pont határozza meg a Natker jótállási és szavatossági kötelezettségeinek terjedelmét. További információt a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóban talál.
7.2 Kötelező jótállás
7.2.1 A Natker-t az értékesített termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség Nem terheli.
7.2.2 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

7.2.3 Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7.2.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.2.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.3 Önkéntes jótállás – A natker által forgalmazott termékekre nem releváns, nem vonatkozik.
7.3.1 A Natker nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a Natker az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely –amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő – az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.
7.3.2 A Natker az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.
7.3.3 A Natker az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.3.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.3.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.4 Kellékszavatosság - A natker által forgalmazott termékekre releváns, tehát vonatkozik
7.4.1 A vevő a Natker hibás teljesítése esetén a Natker-val szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
7.4.2 Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.
7.4.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
7.4.4 A vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Natker számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Natker költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
7.4.5 A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Natker adott okot.
7.4.6 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Natker-val.
7.4.7 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Natker-tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Natker csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.
7.4.8 Amennyiben a Natker bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
7.4.9 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
7.5 Termékszavatosság
7.5.1 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.5.2 A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.5.3 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
7.5.4 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.5.5    Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

7.5.6 A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz Natker-val) szemben gyakorolhatja.
7.5.7 A gyártó, illetve a Natker kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
7.5.8 A gyártónak, illetve a Natker-nak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8. A felelősség szabályai, a felelősség korlátozása és kizárása

8.1 Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért a Natker nem vállal felelősséget.

8.2 A vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Natker nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
8.3 A Natker semmilyen formában nem vállal felelősséget a vevő által hibásan megadott adatokból eredendő hibás teljesítésért. Az ebből eredő kára megtérítését a Natker azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.
8.4 A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Natker nem vállal felelősséget.
8.5 A Natker emellett kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Minden vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Natker az erre vonatkozó megkeresés esetén a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
8.6 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ennek megfelelően a Natker semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károk miatt, függetlenül attól, hogy az alábbi események mely okból következtek be:
(a) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibája, az adatkapcsolat megszakadása vagy egyéb adathiba.
(b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
(c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
(d) Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, és különösen bármilyen adat elvesztése.
(e) Bármely szoftver (ideértve a Webáruház honlapját is) hibás működése.
(f) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba.
(g) Bármely olyan tartalom, amelyet a Webáruházon nem a Natker, hanem valamely más személy helyezett el (pl. kommentek, hozzászólások).
8.7 A Natker nem felelős a vevő semmilyen közvetett vagy következményi káráért, ideértve az elmaradt hasznot is.
8.8 A Natker semmilyen módon nem felelős a vevő számítógépén vagy informatikai berendezésében keletkezett kárért, ideértve az adatlopást, adatvesztést, vírusokat, trójai programokat vagy bármilyen egyéb kártékony kódot és az ezek által okozott kárt is.
8.9 A Natker vis maior esetén mindennemű felelősség alól mentesül.

 

9. Személyes adatok, adatbiztonság, adatellenőrzés

9.1 A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi tájékoztatóban található. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

9.2 A Webáruház Linux/PHP/MySQL alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ettől függetlenül, a Natker javasolja, hogy minden vevő tegyen meg bizonyos alapvető, legalább az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer és a böngészőprogram biztonsági frissítéseit.
9.3 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
9.4 Az Internet globális jellegére tekintettel a vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a felelősség.
9.5 A vevő által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Natker jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Natker jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
9.6 Amennyiben a vevő a Webáruház valamely oldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Natker részére. Amennyiben a Natker jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

10. Módosítás

10.1 A Natker bármikor szabadon módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket és a vásárlás egyéb feltételeit illetve szabályait, ideértve a Webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.
10.2 Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás online feltöltésre kerül a Webáruház honlapjára.


11. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

11.1 Panaszkezelés
11.1.1 Bármely vevő az általa rendelt termékkel vagy a Natker tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Natker 1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.
11.1.2 A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt a Natker azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Natker a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja,
(b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).
11.1.3  A Natker a telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Natker köteles a fogyasztóval közölni.
11.1.4 A Natker az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a fogyasztóhoz eljusson. A panasz elutasítása esetén köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.